Memorandum

tubasta jabuka

Vreme zrenja

Sorta Jul Avgust Septembar Oktobar
Vesna                                                
Djerdan                                                
Rumeno vreteno                                                
Kraljica čardaša                                                
Zeleni dragulj                                                
Smaragd                                                

Stubaste jabuke su biološka novina koja omogućava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine (10000 biljaka/ha) i postizanje visokog prinosa na malim površinama. Voćke se gaje bez naslona. Sve radne operacije se obavljaju sa zemlje jer visina voćaka ne prelazi 3m u punoj rodnosti. Ovim katalogom predstavljena su najnovija dostignuća u selekciji stubastih jabuka prof. dr. Ognjanov Vladislava.

Stubaste jabuke zelenog ploda su jedinstvene u Evropi a po kvalitetu i atraktivnosti nadmašuju Greni Smit. Uvek imaju prepoznatljivu zelenu boju i nikada ne dobijaju rumenilo.