Memorandum

ruška

Vreme zrenja

Sorta Jun Jul Avgust Septembar Oktobar
Junska lepotica                                                            
Zelena Magdalena (Nacika)                                                            
Santa Marija                                                            
Butira Moretini                                                            
Viljamovka žuta                                                            
Starkimson                                                            
Grand šampion                                                            
General Leklerk                                                            
Abatafetelova                                                            
Kifer                                                            
Kaludjerka                                                            
Krašanka                                                            

Intenzivna ili savremena proizvodnja kruške podrazumeva daleko veći nivo agro i pomotehničkih mera, a sve u cilju dugoročnog kvantitativnog i kvalitativnog povećanja proizvodnje, što će povećati prihode na poljoprivrednom gazdinstvu.