Memorandum

asadnik “ORAH”, kao porodični rasadnik porodice Petrov, osnovan je 1978. godine. Sam početak proizvodnje je bio baziran pretežno na proizvodnji kalemljenog oraha uz saradnju sa pok. prof. dr. Milovanom Korać. Godine 1982 formiran je prvi matični zasad plemki i podloga.

Proizvodni program sadrži izričito kontinentalne voćne vrste. Osim praćenja i proizvodnje novih sorti prilagodjenih našem podnevlju, velika se pažnja posvećuje prikupljanju starih autohtonih sorti voća.

Rasadnik ima stalnu saradnju sa prof. dr.Vladislavom Ognjanov, koji ujedno vrši i ekspertski nadzor proizvodnje.

Osim veleprodaje, velika se pažnja posvećuje i maloprodaji tj. malim kupcima – proizvodjačima na okućnicama.

Pored proizvodnje i distribucije, rasadnik daje obaveštenja u toku cele godine o vremenu i načinu sadnje, rezidbe i zaštite svih voćnih vrsta.

Po želji kupca vrši se uslužno kalemljenje sa ugovaranjem unapred većih količina kao i zadovoljavanje želja pojedinaca u slučaju emotivne vezanosti za sortu voća svojh predaka. Po potrebi vrši se projektovanje voćnih zasada te nadzor nad sadnjom istih.