Memorandum

putstvo pri podizanju voćnjaka

Pošto se radi o višegodišnjoj kulturi potrebno je pre podizanja voćnjaka predvideti sve momente koji su odlučujući za uspeh. Greške učinjene kod podizanja voćnjaka kasno se uoče i ne mogu se ispraviti.

Sadni materijal

Sadni materijal je osnovni i najvažniji uslov kod podizanja voćnjaka. Sadni materijal mora da bude zdrav, kvalitetan i nabavljen kod rasadnika koji ima tradiciju u proizvodnji istog. Vrstu, sortu i podlogu treba odabrati prema tipu zemljišta, položaju i budućem sistemu uzgoja voćnjaka.

Zemljište

Pripremi zemljišta treba pokloniti posebnu pažnju. Zemljište mora da bude čisto od korova, a pre zasnivanja voćnjaka obradjeno, zadjubreno i duboko poorano (rigolovano) rano u jesen. Pre sadnje neophodno je izvršiti ravnanje terena, kultiviranje više puta u oba pravca, a potom pristupiti odabiranju pravca redova, razmeravanju, kopanju jama i sadnji.

Vreme sadnje

Sadnja voćaka uglavnom se obavlja u jesen od opadanja lišća i traje do kretanja vegetacije u proleće. Za južne rejone preporučuje se jesenja sadnja. Kod jesenje sadnje je bolji izbor sadnog materijala u pogledu sortimenta. Oblik i veličina jame nisu od presudnog značaja za uspeh sadnje, ukoliko je zemljište pripremljeno na gore naveden način. Kod ovakvog, pripremljenog zemljista jesenje sadnje nije neophodno zalivanje sadnica.

Priprema sadnica za sadnju i tehnika sadjenja

Pre sadnje neophodno je pripremiti sadnicu za sadnju na taj način što ćemo obnoviti rezove na žilama, ukloniti oštećene delove žila i potopiti u kašastu smesu balege, gline i vode. Stablo treba prekratiti na željenu visinu, prema budućem načinu uzgoja voćnjaka, a bočne privremene letoraste ukloniti. Sadnicu treba zasaditi na dubini na kojoj je bila u rasadniku, tako da mesto kalemljenja bude u nivou površine zemljišta. Kod sadnje zemlju oko sadnice, a iznad korenovog sistema treba dobro nagaziti da bi se istisnuo vazduh iz jame, a zemlja prilepila na žile.