Memorandum

aštita sadnica

Jabuka

Fenofaza Bolesti i štetočine Suzbijanje
Bubrenje pupoljaka
 • Čadjava krastavost
 • Štetočine
 • Cuprablau Z (0,5%) ili Funguran OH (0,4%)
 • Garmin (2-3%) +
 • Cythrin (0,03%)
Zeleni buketići
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Jabukin cvetojed
 • Pyrus 400SC (0,1%) +
 • Dithane M-45 (0,2%) +
 • Karathane EC (0,075%) +
 • Nurelle D (0,1%)
Roze pupoljak
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Voćne pipe, listojedi
 • Pyrus 400SC (0,1%) +
 • Dithane DG Neo TEC (0,25%) +
 • Karathane EC (0,05%) +
 • Vantex 60CS (60ml/ha)
Cvetanje
 • Čadjava krastavost
 • Pyrus 400SC (0,075-0,1%) ili
 • Stroby DF (0,2kg/ha) +
Precvetavanje
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Lisne vaši
 • Mineri
 • Score 250EC (200ml/ha) +
 • Captan 80WG (0,2%) +
 • Microthiol disperss (0,3%) +
 • Actara 25WG (200gr/ha) ili
 • Afinex 20SP (0,025%)
Plod veličine lešnika
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Jabukin smotavac
 • Score 250EC (200ml/ha) +
 • Captan 80WG (0,2%) ili
 • Flint plus (1,5-1,85kg/ha) +
 • Insegar 25WG (600gr/ha) +
 • Vantex 60CS (60ml/ha)
Plod veličine oraha
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Jabukin smotavac
 • Indar 5EW (0,09%) +
 • Delan 700WG (0,05%) +
 • Nurelle D (0,1%)
7-10 dana kasnije
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Jabukin smotavac
 • Lisne vaši
 • Delan 700WG (0,05%) +
 • Systhane 12E (0,035%) +
 • Afinex 20SP (0,025%) +
Rast plodova
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Miner
 • Jabukin smotavac
 • Tercel (0,25%) +
 • Match 050EC (0,1%) +
10-12 dana kasnije
 • Čadjava krastavost
 • Pepelnica jabuke
 • Jabukin smotavac
 • Dithane DG (0,3%) +
 • Topas 100EC (0,025%) +
 • Cythrin (0,02%)
10-12 dana kasnije
 • Čadjava krastavost
 • Jabukin smotavac
 • Agrodin 60WP (0,1%) +
 • Cythrin (0,2-0,3%)
15 dana pred berbu Trulež plodova Funomil (0,1%) +
Po potrebi Grinje
 • Demitan 200SC (0,06%) ili
 • Sanmite 20WP (0,075%)
Suzbijanje korova Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi
 • Glifomark ili
 • Cosmic 36 (4-12l/ha) ili
 • Terbis (2-4l/ha)
Sadržaj

Kruška

Fenofaza Bolesti i štetočine Suzbijanje
Pre kretanja vegetacije
 • Bakterioze
 • Kruškina buva
 • (početak aktivnosti T > 10°C)
 • Cuprablau Z (0,5%) ili Funguran OH (0,4%)
 • Vantex 60CS (60ml/ha) +
 • Galmin (2-3%)
“Mišje uši”
 • Čadjava krastavost
 • Kruškina buva
 • Dithane M70 (0,3%) +
 • Match 050EC (0,1%) +
 • Nu film (0,1%)
Beli pupoljci
 • Čadjava krastavost
 • Voćne pipe
 • Osa
 • Dithane M70 (0,3%) +
 • Nurelle D (0,1%)
Cvetanje
 • Čadjava krastavost
 • Dithane M70 (0,3%) +
 • Stroby DF (0,2%)
Precvetavanje
 • Čadjava krastavost
 • Siva pegavost
 • Rdja kruške
 • Osa
 • Smotavac pokožice ploda
 • Captan 80WG (0,2%) +
 • Score 250EC (200ml/ha) +
 • Nurelle D (0,1%)
 • Porast plodova
 • (druga polovina maja)
 • Čadjava krastavost
 • Siva pegavost
 • Rdja kruške
 • Jabukin smotavac
 • Kruškina buva
 • Lisni mineri
 • Dithane M70 (0,3%) +
 • Insegar 25WG (0,06%) +
 • Abastate(0,1%) + Galmin (1,0%)
 • Porast plodova
 • (sredina juna)
 • Čadjava krastavost
 • Smotavac pokožice ploda
 • Delan 700WG (0,05%) +
 • Match 050EC (0,1%) +
 • Nu film (0,1%)
 • Porast plodova
 • (prva polovina jula)
 • Čadjava krastavost
 • Kruškin smotavac
 • Kruškina buva
 • Tercel (0,2-0,25%) ili Stroby WG
 • Cythrin (0,03%) - za kasnije sorte
15 dana pred berbu Trulež plodova Funomil (0,07%)
Suzbijanje korova
 • Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
 • Višegodišnji korovi
 • “Hemijsko košenje”
 • Focus ultra (1,0-3,0l/ha) ili
 • Kletox (0,8-2,0l/ha)
 • Cosmic 36 (4,0-10,0l/ha)
 • Agram (3,0-5,0l/ha)
Sadržaj

Vinova loza

Faze razvoja Bolesti i štetočine Suzbijanje
Bubrenje pupoljaka Fomopsis Funguran OH (0,5%)
Lastari dužine 10cm
 • Fomopsis
 • Pepelnica vinove loze
 • Eriofidne grinje
 • Dithane DG NeoTec (0,25%) ili
 • Captan 80WG (0,2%) +
 • Karathane EC (0,05%) +
 • Demitan (0,6l/ha) ili
 • Sanmite (0,6kg/ha)
Pred cvetanje
 • Plamenjača vinove loze
 • Pepelnica vinove loze
 • Groždjani moljci
 • Ridomil MZWG (0,25%) +
 • Collis (0,03-0,04%) +
 • Match 050EC (0,1%)
Precvetavanje
 • Plamenjača vinove loze
 • Pepelnica vinove loze
 • Siva trulež
 • Agrobat MZWG (0,25%) +
 • Tilt 250EC (0,015%) +
 • Pirus 400SC (0,2%)
 • ili Switch (0,6-0,8kg/ha)
Formirane bobice
 • Plamenjača vinove loze
 • Pepelnica vinove loze
 • Groždjani moljci
 • Ridomil MZWG (0,25%) +
 • Systhane (0,025%) +
 • Micothiol disperss (0,3%) +
 • Insegar 25WP (400g/ha)
Zatvaranje grozda
 • Siva trulež bobica
 • Plamenjača vinove loze
 • Pepelnica vinove loze
 • Cuprablau Z (0,3%) +
 • Micothiol disperss (0,4%)
Početak šarka
 • Plamenjača vinove loze
 • Pepelnica vinove loze
 • Blue Bordo (0,5%) +
 • Micothiol disperss (0,4%)
Suzbijanje korova
 • Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi (vinogradi u 3. godini i stariji)
 • Vinogradi u 2. godini i stariji
 • Vinogradi u zasnivanju
 • Glifomark (4-12l/ha) ili
 • Cosmic 36 (4-12l/ha) + Tebris (2-4l/ha)
 • Agram (3-5l/ha)
 • Focus ultra (1,5-4l/ha)

Napomena

U fazi zatvaranja grozda vrši se zaseban tretman, u zoni grozda, fungicidom Pyrus 400 SC (0,2%) u cilju zaštite od sive truleži. Na isti način i u fazi šarka treba tretirati fungicidom Switch 62,5 WG, takodje zbog zaštite od sive truleži. U ovom tretmanu može se dodati insekticid Vantex 60 CS (60ml/ha) - ukoliko je populacija groždjanog moljca i dalje velika. U cilju sprečavanja širenja bolesti tipa fitoplazmoza, u periodu druge do treće dekade juna, treba izvršiti tretman protiv cikada (CYTRIN 0,2-0,3%). Sledeći tretman treba izvršiti izmedju druge i treće dekade jula (Vantex 60 CS, 60ml/ha).

Sadržaj

Breskva

Fenofaza Bolesti i štetočine Suzbijanje
Bubrenje pupoljaka
 • Šupljikavost lista
 • Kovrdžavost lišća
 • Jaja štetočina
 • Cuprablau Z (0,5%) ili
 • Funguran OH (0,4%) +
 • Galmin (2,0%)
Zelena tačka na vrhu letorasta Kovrdžavost lista
 • Syllit 400SC (0,25%) ili
 • Dellan 700WG (0,07%)
Roze pupoljak
 • Kovrdžavost lista
 • Pepelnica breskve
 • Trips
 • Dellan 700WG (0,07%) +
 • Karathane EC (0,05%) +
 • Vantex 60CS (60ml/ha)
Cvetanje Monilija
 • Signum (0,07%) ili
 • Funomil (0,07%)
Precvetavanje
 • Šupljikavost lista
 • Lisne vaši
 • Trips
 • Agrodin 60WP (0,1%) +
 • Actara 25WG (200g/ha) ili
 • Afinex (250g/ha)
Plod veličine lešnika
 • Šupljikavost lista
 • Pepelnica breskve
 • Breskvin smotavac
 • Captan 80WG (0,2%) +
 • Systhane 12E (0,035%) +
 • Nurelle D (0,1%)
Nakon proredjivanja plodova
 • Trulež plodova
 • Dudova štitasta vaš
 • Signum (0,07%) +
 • Inegar 25WG (0,06%) +
 • Cythrin (0,03%)
 • Porast plodova
 • (12-15 dana kasnije)
 • Šupljikavost lista
 • Pepelnica
 • Breskvin moljac
 • Smotavac
 • Dithane DG NeoTec (0,25%) +
 • Topas 100EC (0,025%) +
 • Vantex 60CS (60ml/ha)
 • Porast plodova
 • (15 dana kasnije)
 • Trulež plodova
 • Breskvin smotavac
 • Funomil (0,07%) +
 • Afinex 20SP (0,025%)
15 dana pred berbu Trulež plodova Switch 62,5WG (0,08%)
Jesenji tretman
 • Rešetavost lista
 • Kovrdžavost lista
 • Cuprablau Z (0,5%) ili
 • Bordo Blue (1,5%)
Suzbijanje korova
 • Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
 • Višegodišnji korovi
 • “Hemijsko košenje”
 • Focus ultra (1,0-3,0l/ha) ili
 • Kletox (0,8-2l/ha)
 • Cosmic 36 (4-10l/ha) + Terbis (2,0-4,0l/ha)
 • Agram (3,0-5,0l/ha)
Sadržaj

Šljiva

Faze razvoja Bolesti i štetočine Suzbijanje
 • Rano prolećno prskanje
 • (bubrenje pupoljaka)
 • Rogač šljive
 • Šupljikavost
 • Prezimljujuće forme štetočina (jaja)
 • Cuprablau Z (0,5%) ili
 • Funguran OH (0,5%) +
 • Galmin (1,5-2,5%)
Zatvoreni cvetovi “bele koke”
 • Sušenje cvetova i rodnih grančica - monilioza
 • Šljivine ose
 • Funomil (0,07%) ili
 • Signum (0,07%) +
 • Cythrin (0,03%)
Cvetanje Sušenje cvetova i rodnih grančica - monilioza
 • Signum (0,07%) ili
 • Pyrus 400SC (0,20-0,25%)
Precvetavanje
 • Plamenjača šljive
 • Šljivine ose
 • Lisne vaši
 • Captan WG80 (0,20%) +
 • Nurelle D (0,10%)
Formiran plod
 • Šupljikavost lišća
 • Šljivin smotavac
 • Lisne vaši
 • Dithane DG (0,25%) +
 • Afinex 20WP (0,025%) +
 • Vantex 60CS (0,05%)
10-15 dana kasnije
 • Trulež plodova
 • Šljivin smotavac
 • Funomil (0,07%) +
 • Cythrin (0,03%)
Promena boje ploda Trulež plodova Switch 62,5WG (0,06%)
Jesenji tretman “Plavo prskanje” Cuprablau Z (0,5%)
Suzbijanje korova
 • Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
 • Višegodišnji korovi
 • “Hemijsko košenje”
 • Focus ultra (1-3l/ha) ili
 • Kletox (0,8-2,0l/ha) +
 • Cosmic 36 (4-10l/ha) + Terbis (2-4l/ha)
 • Agram (3-5l/ha)
Sadržaj

Višnja i trešnja

Faze razvoja Bolesti i štetočine Suzbijanje
Zimsko prskanje
 • Patogeni
 • Prezimljujuće forme štetočina (jaja)
 • Cuprablau Z (0,5%) ili
 • Funguran OH (0,4%) +
 • Galmin (1,5-2,5%)
 • Početak cvetanja
 • “bele koke”
 • Monilija
 • Lisna pegavost
 • Surlas
 • Mrazovac
 • Signum (0,07%) ili
 • Funomil (0,07%) +
 • Cythrin (0,03%)
Cvetanje Monilija
 • Signum (0,06-0,075%) ili
 • Pyrus 400SC (0,2-0,25%) ili
 • Funomil (0,7-1kg/ha)
 • Formiranje ploda
 • “zrno graška”
 • Lisna pegavost
 • Surlas
 • Vaši
 • Dithane DG (0,25%) +
 • Nurelle D (0,1%)
10-15 dana kasnije
 • Lisna pegavost
 • Trešnjina muva
 • Agrodin 60WP (0,1%) ili
 • Syllit 400SC (0,2%) +
 • Actara 25WG (0,02%) ili
 • Afinex 20SP (0,025%)
Promena boje ploda
 • Monilinia ploda
 • Gorka trulež
 • Trešnjina muva
 • Switch 62,5 WG (0,06%) +
 • Vantex 60CS (0,005%)
Posle berbe Lisna pegavost
 • Captan 80WG (0,2%) ili
 • Agrodin 60WP (0,1%)
Jesenji tretman “Plavo prskanje” Cuprablau Z (0,5%)
Suzbijanje korova
 • Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
 • Višegodišnji korovi
 • “Hemijsko košenje”
 • Focus ultra (1-3l/ha) ili
 • Kletox (0,8-2,0l/ha) +
 • Cosmic 36 (4-10l/ha) + Terbis (2-4l/ha)
 • Agram (3-5l/ha)
Sadržaj